dreamstime m 62941310lijnbwzl

Het doel van Ouderschap Blijft is te komen tot een goed lopende omgangsregeling voor uw kind(eren). U maakt hier met elkaar gezamenlijk regels en afspraken over. Voorwaarde is dat zowel u als uw ex-partner bereid zijn tot medewerking aan Ouderschap Blijft.

Soms is er al wel sprake van omgang maar verloopt de communicatie hierover stroef. De begeleiding van Ouderschap Blijft richt zich in dat geval op het verbeteren van de communicatie tussen ouders, maar ook tussen kind en ouder.

De methodiek van Ouderschap Blijft is een gecertificeerde methodiek. Uitvoering van de methodiek is alleen mogelijk door getrainde en gecertificeerde medewerkers van deelnemende organisaties. Daarnaast biedt Ouderschap Blijft een tweedaagse training voor niet deelnemende organisaties om zich te verdiepen in de methodiek en omgang met conflictscheidingen.

Wat doet Ouderschap Blijft?

  • Begeleiden gesprekken tussen u en uw ex-partner. We bespreken het verleden, maar richten ons vooral op de toekomst. Ook kijken we hoe u als ex-partners op eigen kracht verder kunt als de begeleiding is gestopt.
  • Werken aan herstel van het contact tussen (uitwonende) ouders en kind(eren). We starten de omgangsmomenten op onze locatie. De nadruk ligt op een ontspannen, rustig en veilig contact. Wij geven adviezen en opdrachten om de omgang zo goed mogelijk te laten verlopen. Het doel is dat ouders uiteindelijk de omgang zelf kunnen vormgeven.
  • Praten met de kind(eren) over de situatie en de hulp.