Slider

Congres van de Vereniging Ouderschap Blijft op 25 maart 2019
Locatie: de Fabrique in Utrecht

Alleen samenwerken werkt
Het aantal complexe scheidingen blijft toenemen.

  • Wat doet scheiding met kinderen? Wat zijn de feiten en wat zijn hun ervaringen?
  • Welk hulpaanbod na scheiding is nodig zodat kind en gezin de juiste hulp op tijd krijgen?
  • Hoe kunnen we het kind hierbij centraal stellen?
  • Wat is nodig voor een sluitende aanpak in de regio? Welke partners spelen hierbij een rol en hoe kunnen ze optimaal samenwerken?
  • Wat heeft Ouderschap Blijft hierin te bieden?

Deze vragen komen aan bod tijdens het congres ‘Bouw een brug. Het kind centraal bij conflictscheidingen’ van de Vereniging Ouderschap Blijft.
Onder leiding van dagvoorzitter Frénk van der Linden proberen we aan de hand van actuele praktijkervaringen, up to date informatie uit wetenschap en beleid en dynamische uitwisseling antwoorden te vinden.

181214 Bouw een brug vpKlik hier voor de congresfolder.

Voor wie:
Het congres richt zich op alle betrokkenen bij de organisatie en uitvoering van hulp na (conflict)scheiding:

  • Uitvoerend professionals, beleidsmedewerkers en management van organisaties voor Jeugd- en Opvoedhulp, Jeugdbescherming, Raad voor de Kinderbescherming, wijkteams e.d.
  • Ketenpartners (rechters, advocaten, mediators, professionals vanuit aanpalend hulpaanbod)
  • Landelijke en lokale overheden

De Fabrique Evenementenlocatie
Westkanaaldijk 7
3542 DA Utrecht