• Workshop 1:
  De rechter aan zet: over het verbinden van het recht en de hulp en zorg bij vechtscheidingen

  Cees van Leuven - Gerechtshof  ’s-Hertogenbosch

  Hoe kunnen rechters een goed kader bieden voor hulp bij vechtscheidingen? Hoe kunnen de advocatuur en de hulpverlening gebruik maken van elkaars deskundigheid? Hoe kunnen ze op elkaar aansluiten en naar elkaar verwijzen? In de workshop komt concreet aan bod hoe een constructieve manier van verbinden tussen hulp en recht een win-win situatie kan opleveren.


   

 • Workshop 2:
  De stem van het kind

  Ilse Janssen - Aleph, praktijk voor psychologie en psychotherapie

  Conflicten tussen ouders na een scheiding hebben ook invloed op de kinderen. Voor kinderen kan het leiden tot een loyaliteitsconflict. Hoe kunnen we kinderen steunen zich hierin staande te houden? Hoe kunnen we hen helpen hun veerkracht te bevorderen? In de workshop komt aan bod hoe we kinderen taal kunnen geven om over de last en het verlies te spreken. En hoe we hen kunnen helpen hen om zich te (her)positioneren ten opzichte van het conflict en hen in verbinding te brengen met beide ouders.


   

 • Workshop 3:
  Blijven staan ondanks de storm: hoe help je ouders in een conflictscheiding sterker worden in hun ouderschap?

  Vanessa Maes - Alianza CGG PassAnt vzw
  Christel Cornelis - Alianza CGG PassAnt vzw

  De workshopleiders lichten toe hoe ze in hun therapeutische praktijk werken met ouders die vastzitten in hoog conflictueuze scheidingssituaties. Ze bieden een kader om de patronen tussen deze ouders te begrijpen en handvaten om met deze ouders te werken. Hierbij verlaten ze het dominante idee van ‘samen ouder moeten blijven na een scheiding’ en zetten ze in op een model van solo-ouderschap, parallel naast elkaar. Ze leggen hierbij de focus op ouderschap, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en bieden van hoop als antwoord op de machteloosheid die ouders ervaren.


   

 • Workshop 4:
  Uitkomsten klachteninventarisatie ‘Ouderschap Blijft’

  Margriet de Roos – Binnenwerk / supervisie
  Martha Lokin – Altra Jeugd- en opvoedhulp

  Welke klachtenprocedures zijn er en hoe zien deze eruit? Wat zijn klachten die veel voorkomen? Waar kunnen we lering uit trekken? Wat betekent het voor professionals om in een klachtgevoelige
  situatie te werken? Deze vragen komen aan bod in een workshop die is gebaseerd op een klachteninventarisatie onder leden van Ouderschap Blijft. De workshopleiders lichten de belangrijkste bevindingen uit de inventarisatie toe en gaan met de deelnemers aan de slag met het uitwisselen van leerpunten.


   

 • Workshop 5:
  Ouderschap met een plan. Als de mantel der liefde definitief aan de kapstok hangt.

  Gideon de Haan – mediator, gezinscoach

  Ook na de scheiding blijven ex-partners samen ouders. Alleen, het even snel overleggen over bijvoorbeeld de voetbalschoenen die in de kantine zijn blijven staan wordt wat lastiger als ze elkaar niet meer in het voorbijgaan in huis spreken. Voor een ‘gesprekje even tussendoor’ moeten ze elkaar nu bellen, de ruzie van de laatste keer is nog niet afgezwakt omdat de ene ouder de andere ouder niet vertederd hun dochter in heeft zien stoppen. Alles wordt scherper en de mantel der liefde is er niet meer om de irritaties toe te dekken. ‘Alles voor de kinderen’ blijkt in de praktijk lastiger dan gedacht. Deze workshop gaat over het begeleiden van ouders ná de scheiding, op de momenten dat het ouderschapsplan niet blijkt te werken maar er wél een plan nodig is.


   

 • Workshop 6:
  Loslaten of anders verder gaan? Ruimte maken voor betekenis van verlies in scheidingssituaties

  Bruno Hillewaere - Euthopia, praktijk en opleiding systeemtherapie

  ‘Scheiden is lijden’ zo zegt men wel. Een scheiding is in ieder geval een betekenisvol verlies. En toch zullen veel ex-partners in de strijd ontkennen dat er iets waardevols verloren is gegaan, laat staan dat ze de ander missen. Als hulpverlener hebben we het idee dat juist dit de strijd gaande houdt: de ouders zijn nog (te) veel bezig met wat hun ex-partner zegt en doet. Rechtstreeks zeggen dat ze met dit verlies ‘aan de slag moeten’ is niet zo helpend. Zijn er ook andere manieren? De workshopleider neemt onze dominante kaders over verlies onder de loep en gaat samen met de deelnemers na hoe recente inzichten uit de systeemtherapie en narratieve therapie de praktijk verder kunnen helpen.


   

 • Workshop 7:
  En wat zegt het kind? De stem van het kind binnen echtscheidingshulpverlening

  Helma Visser - Combinatie Jeugdzorg
  Olga Meulenbroeks - Combinatie Jeugdzorg

  Bij Combinatie Jeugdzorg is ‘Kindercoaching’ een vorm van specialistische begeleiding en ondersteuning voor kinderen die te maken hebben met een conflictueuze scheiding en verdeeld ouderschap. Elk kind heeft het recht om zich in vrijheid te kunnen verbinden met beide ouders, ook als ouders gescheiden zijn. Door Kindercoaching ervaren kinderen een veilige omgeving om hun stem aan hun ouders te laten horen en krijgen ze de ruimte om te praten over ervaringen van last, verlies en pijn. Door het versterken van het kind krijgt het kind weer zelfvertrouwen en veerkracht. De workshopleiders lichten toe hoe Kindercoaching er in de praktijk uit ziet en wat ervoor nodig is om dit uit te voeren.


   

 • Workshop 8:
  Baat het niet dan schaadt het wel…… Aanbod Ouderschap Blijft, vijf-gesprekken model

  René Combrink en Thea Verspuij – CJG Capelle aan den IJssel

  Hoe kan je in vrijwillig kader hulp bieden aan gescheiden ouders? Wat heeft het vijfgesprekkenmodel van Ouderschap Blijft hierin te bieden? De workshopleiders delen hun ervaringen met dit model. Er is ook aandacht voor het inschatten van de beleving van de scheiding door de ouders. Hoe helpt de escalatieladder van Glasl om hier zicht op te krijgen en hierover in gesprek te gaan? De workshop biedt handvatten en gelegenheid tot uitwisselen.


   

 • Workshop 9:
  Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen - Actuele ontwikkelingen uit wetenschap en praktijk

  Inge van der Valk - Universiteit Utrecht
  Inge Anthonijsz - Centrum voor Consultatie en Expertise

  Wat zijn de actuele ontwikkelingen rondom complexe scheidingen? Wat zijn de gevolgen van een ouderlijke scheiding voor jeugdigen? Hoe kunnen professionals jeugdigen ondersteunen, wat vraagt dit in de samenwerking, welke interventies en methodieken werken en kan je inzetten? In de richtlijn scheiding (nu in herziening) is de meest recente wetenschappelijke kennis onderbouwd beschreven. Ook praktijkexperts en cliënten hebben ervaringen en aanpakken ingebracht. De inleiders nemen de deelnemers mee in de actuele stand van zaken. In de workshop komen ook de praktijkervaringen van de deelnemers met de richtlijn aan bod. Hoe wordt de richtlijn toegepast? Wat werkt hierin stimulerend en welke vraagstukken en dilemma’s ervaren ze in de praktijk?


   

 • Workshop 10:
  Screening en triage bij scheiding

  Janneke Metselaar - NHL Stenden Hogeschool
  Raymond Gutterswijk - Horizon Jeugdzorg & Onderwijs
  Olaf Goorden - Altra Jeugd- en opvoedhulp

  In goed overleg uit elkaar of met hevige ruzie? Een scheiding heeft hoe dan impact op de kinderen. Wat helpt de professional om een eerste indruk te krijgen van de ernst en aard van die impact? Hoe gaat het met de kinderen? Hoe is de relatie tussen de ouders? Welke rol speelt het netwerk? De afgelopen jaren zijn verschillende instrumenten ontwikkeld om zicht te krijgen op de situatie bij een scheiding. Door deze te gebruiken kunnen cliënt en professional samen goed bepalen welke hulp nodig is. In deze workshop pitchen de workshopleiders drie instrumenten en geven de deelnemers de gelegenheid hier zelf mee te experimenteren en ervaringen uit te wisselen.