trainingosbDe Vereniging Ouderschap Blijft is op zoek naar:

TWEE BEVLOGEN EN ENTHOUSIASTE TRAINERS (M/V)

Vijf jeugdhulpinstellingen hebben met ondersteuning van het Nederlands Jeugdinstituut een methodiek ontwikkeld voor omgangsbemiddeling en -begeleiding bij complexe scheidingen. Inmiddels zijn bij de vereniging 23 zorgaanbieders aangesloten, die gezamenlijk zorgen voor verdere ontwikkeling, borging van kwaliteit en het verspreiden van expertise en kennis rondom omgangsbemiddeling en -begeleiding. Ouderschap Blijft is daarmee een methodiek ontstaan voor en door partijen uit het brede jeugdzorg veld; gevoed door ervaringen uit de praktijk en de nieuwste inzichten vanuit de wetenschap.

Lees hier de volledige vacature

De vereniging wordt bestuurd door bestuurders van de aangesloten leden. Onder leiding van hen en een projectleider zijn een projectgroep, trainingsgroep en ontwikkelgroep actief, die gezamenlijk de methodiek en trainingen evalueren, verder ontwikkelen, verbeterpunten vaststellen, acties uitzetten, (bij)scholing organiseren en wetenschappelijk onderzoek initiëren en faciliteren.

Als trainer maak je deel uit van de trainersgroep en bied je (landelijk) de trainingen aan. Enerzijds de specialistische trainingen voor medewerkers van de deelnemende organisaties. Na deze training zijn deelnemers in staat de methodiek Ouderschap Blijft uit te voeren en deze te borgen in de eigen organisatie. Anderzijds biedt je trainingen op maat voor het voorliggend veld, te denken valt aan wijkteams, CJG’s en onderwijs. De trainersgroep werkt nauw samen met de ontwikkelgroep, past de trainingen aan bij vernieuwde inzichten en haalt vragen op uit de praktijk. Als trainer ben je een belangrijke ambassadeur voor de vereniging. De trainers zijn goed bekend met de methodiek Ouderschap Blijft en voeren deze zelf uit in de praktijk.

Lees hier de volledige vacature

Laatste nieuws