180328 andrerouvoetvierkantNu er met de presentatie van de rapportage 'Scheiden... en de kinderen dan?' op 22 februari jl. een einde is gekomen aan mijn opdracht, wil ik u heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Ik herhaal wat ik schreef in het Voorwoord: bedankt dat u ons heeft gediend met uw kennis, expertise én persoonlijke ervaringen.

In alle bescheidenheid meen ik dat we met ons werk impact hebben gemaakt en echt iets betekend hebben voor dit weerbarstige vraagstuk en voor de mensen die met de gevolgen ervan geconfronteerd worden.

180328 eindh dagbEINDHOVEN - Een nieuwe aanpak van de rechtbank moet voorkomen dat echtscheidingen uitmonden in een vechtscheiding, waar kinderen de dupe van worden. De betrokken ouders krijgen van de rechtbank voortaan het dringende verzoek om direct - voor de soms jaren slepende rechtszaak wordt afgehandeld - hulp te zoeken.

De rechtbank Oost-Brabant werkt nu samen met de gemeente Eindhoven, de Raad voor de Kinderbescherming en zorgaanbieders in Zuidoost-Brabant een goed aanbod uit. ,,Het gaat om een nieuw landelijk initiatief van de Raad voor de rechtspraak, dat escalatie van de problemen tussen ouders moet voorkomen", zegt Bas van Gelder, adviseur en programmeur jeugd bij de gemeente Eindhoven. Voordeel van de nieuwe aanpak is dat ouders en hun kinderen eerder hulp krijgen aangeboden, en dat die hulp in principe op het hele gezin is gericht. ,,Mensen zullen hulp ook eerder accepteren, als de rechter daarom vraagt", zegt Van Gelder. ,,Daar gaat toch een lichte dwang vanuit."


Ouders strijden niet alleen tegen elkaar, maar ook tegen de jeugdbeschermer.

180328 data19602775 4dd180Jeugdbeschermers worden in hun werk gehinderd door de vele klachten die zij ontvangen van ouders in een vechtscheiding. Sommige ouders zijn zo strijdvaardig dat zij hun pijlen niet alleen op elkaar richten, maar ook op de jeugdbeschermer die op last van de rechter opkomt voor hun kinderen. De klachtprocedure wordt dan een instrument van de strijd, en dat leidt af van de hulp aan het kind, zeggen medewerkers van de jeugdbescherming in regio-Den Haag en Amsterdam. Jeugdbescherming west (regio-Den Haag) overweegt daarom haar klachtenprocedure aan te passen.

Laatste nieuws