Drie financiële adviezen Na de vakantie piekt het aantal echtscheidingen. Vooral 55-plussers gaan vaker uiteen, en die zijn financieel kwetsbaar. Drie tips om de schade van scheiden te beperken.

Januari is voor mensen zoals Smit daarom steevast een drukke periode, enkel overtroffen door de maand na de zomervakantie. Want „in een klein tentje drie weken kamperen in regenachtig Nederland is natuurlijk de ultieme test.”

Ditmaal begon de grote drukte zelfs al vóór het nieuwe jaar, vertelt Rob van Coolwijk, scheidingsadvocaat en mediator bij SCG Advocaten in Eindhoven. Maar dat had een prozaïsche reden: vanaf 1 januari gelden nieuwe regels voor de duur van partneralimentatie. Van maximaal twaalf jaar is die nu teruggebracht tot hooguit vijf.

De nieuwe regels leverden de afgelopen maanden het nodige getouwtrek op tussen degenen die de scheiding per se vóór het nieuwe jaar wilden indienen (de alimentatie-ontvangers) en de betalers, die het proces juist probeerden te vertragen. Maar dat is nog maar één van de vele onderwerpen waarover twee exen ruzie kunnen maken.

180328 ADEen scheiding is altijd vervelend. Behalve dat het emotioneel vaak zwaar valt, is ook de scheidingsprocedure ingrijpend. Het traject dat je daarbij kiest, bepaalt in grote mate de kosten. 

Scheiden is zelden de intentie maar wel vaak de uitkomst van een huwelijk: in Nederland loopt een derde van alle huwelijksbootjes op de klippen, zo’n 34.000 per jaar. In een fase dat emoties vaak hoog oplopen moeten partners de ontbinding van hun huwelijk regelen. Los van alle financiële gevolgen op de lange termijn kost de scheiding zelf ook geld.

Om te beginnen is het goed je te realiseren dat elke situatie uniek is. De omstandigheden waaronder je uit elkaar gaat, zijn vrij bepalend voor de kosten. Is er sprake van een vechtscheiding? Is er een complexe situatie met bijvoorbeeld, kinderen, een gezamenlijk bedrijf en/of hypotheek? Of is de scheiding overzichtelijk en ga je in goede harmonie uit elkaar?

180328 andrerouvoetvierkantNu er met de presentatie van de rapportage 'Scheiden... en de kinderen dan?' op 22 februari jl. een einde is gekomen aan mijn opdracht, wil ik u heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Ik herhaal wat ik schreef in het Voorwoord: bedankt dat u ons heeft gediend met uw kennis, expertise én persoonlijke ervaringen.

In alle bescheidenheid meen ik dat we met ons werk impact hebben gemaakt en echt iets betekend hebben voor dit weerbarstige vraagstuk en voor de mensen die met de gevolgen ervan geconfronteerd worden.

180328 eindh dagbEINDHOVEN - Een nieuwe aanpak van de rechtbank moet voorkomen dat echtscheidingen uitmonden in een vechtscheiding, waar kinderen de dupe van worden. De betrokken ouders krijgen van de rechtbank voortaan het dringende verzoek om direct - voor de soms jaren slepende rechtszaak wordt afgehandeld - hulp te zoeken.

De rechtbank Oost-Brabant werkt nu samen met de gemeente Eindhoven, de Raad voor de Kinderbescherming en zorgaanbieders in Zuidoost-Brabant een goed aanbod uit. ,,Het gaat om een nieuw landelijk initiatief van de Raad voor de rechtspraak, dat escalatie van de problemen tussen ouders moet voorkomen", zegt Bas van Gelder, adviseur en programmeur jeugd bij de gemeente Eindhoven. Voordeel van de nieuwe aanpak is dat ouders en hun kinderen eerder hulp krijgen aangeboden, en dat die hulp in principe op het hele gezin is gericht. ,,Mensen zullen hulp ook eerder accepteren, als de rechter daarom vraagt", zegt Van Gelder. ,,Daar gaat toch een lichte dwang vanuit."


Ouders strijden niet alleen tegen elkaar, maar ook tegen de jeugdbeschermer.

180328 data19602775 4dd180Jeugdbeschermers worden in hun werk gehinderd door de vele klachten die zij ontvangen van ouders in een vechtscheiding. Sommige ouders zijn zo strijdvaardig dat zij hun pijlen niet alleen op elkaar richten, maar ook op de jeugdbeschermer die op last van de rechter opkomt voor hun kinderen. De klachtprocedure wordt dan een instrument van de strijd, en dat leidt af van de hulp aan het kind, zeggen medewerkers van de jeugdbescherming in regio-Den Haag en Amsterdam. Jeugdbescherming west (regio-Den Haag) overweegt daarom haar klachtenprocedure aan te passen.

Laatste nieuws