dreamstime m 62325783lijnbwzlConflictueuze scheidingen hebben hele nare gevolgen van voor de betrokken kinderen. Dat werd helaas extra duidelijk door de publiciteit rond enkele grote incidenten de afgelopen jaren. Dat had echter ook een groei van belangstelling voor hulp bij scheidingsvragen tot gevolg. Zo nam het aantal gebruikers van de methodiek Ouderschap Blijft flink toe, zeker toen de methodiek eind 2014 erkend werd in de effectiviteitsladder van het Nederlands Jeugdinstituut. Eind 2015 waren er 16 aangesloten instellingen en nog eens 16 instellingen, die belangstelling hadden om zich aan te sluiten.

De methodiek Ouderschap Blijft is ontwikkeld door de vereniging met dezelfde naam, die zich ten doel stelt: “Het ontwikkelen, doen gebruiken en op effectiviteit toetsen van landelijk herkenbare modules in de jeugdzorg, in het bijzonder ten aanzien van omgangsbegeleiding”.

Laatste nieuws