De vereniging
De leden van de Vereniging Ouderschap Blijft nodigen andere organisaties uitdrukkelijk uit tot deelname aan deze collectieve kennisontwikkeling als lid van de vereniging. De deelnemende organisaties geven gezamenlijk vorm aan de voortdurende kennisuitwisseling, kennisverspreiding en kennisontwikkeling.
Deze inhoudelijke ambitie krijgt gestalte door de inzet van verschillende projectgroepen, bestaande uit leden vanuit de deelnemende organisaties met inhoudelijke ondersteuning van het Nederlands Jeugdinstituut.

Deelname aan de vereniging vraagt van organisaties die zich aansluiten:

  • Visie: dat zij zich thuis voelen bij de methodiekvisie.
  • Samenwerking: dat zij bereid zijn om te participeren in het gezamenlijk realiseren van kennisuitwisseling, kennisverspreiding en kennisontwikkeling van Ouderschap Blijft.
  • Ambassadeurschap en regionale rol: dat hun deelname bijdraagt aan een goede spreiding van ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding in Nederland en zij bereid zijn in eigen regio een netwerk met andere instellingen en instanties te vormen.
  • Bestuurlijke verantwoordelijkheid: dat zij bereid zijn om bij te dragen aan de collectieve bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Concreet houdt dit in dat organisaties betrokken zijn bij het vaststellen van de grote lijnen en kunnen kiezen voor een actieve inbreng in de activiteiten van Ouderschap Blijf, in het bestuur of een projectgroep. De vereniging vraagt deelnemers een eenmalige toetredingsbijdrage, een vergoeding voor de training en een jaarlijkse contributie.

Binnen de vereniging wordt projectmatig samengewerkt, met als leidraad het vastgestelde jaarplan.
Opleiden van professionals gebeurt via een in company training van zes dagdelen, die wordt gegeven door hiervoor opgeleide omgangsbegeleiders die zelf werken met Ouderschap Blijft.

Trainingen
Ouderschap Blijft verzorgt trainingen in de methodiek.
Voor meer informatie omtrent de training klik hier.

Studiedagen
Voor de aangesloten organisaties houdt de Landelijke Vereniging studiedagen. Het doel van de studiedagen is het uitwisselen van kennis en expertise over complexe scheidingzaken. Hiervoor worden sprekers uitgenodigd en verschillende workshops georganiseerd. Studiedagen dragen bij aan Ouderschap Blijft als ‘community of learning’.

(Tijdens de studiedag van 20 maart 2015 hebben de keynote sprekers Lieve Cottyn, klinisch psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut, en Justine van Lawick, klinisch psycholoog en systeemtherapeut, handreiking gedaan over het werken met kinderen wanneer er sprake is van conflictueus ouderschap. Tevens waren er verschillende workshops. De studiedag werd bezocht door 125 professionals.)

Deelnemen aan Ouderschap Blijft
In het verleden bestond de vereniging uit twee verschillende soorten leden, vanwege het feit dat het voorliggende werk gelijk is, is het bestuur van mening dat het verschil in leden (lichte variant en volledig) moet verdwijnen. Leden die lid willen zijn van Ouderschap Blijft moeten volgens het gelijkheidsbeginsel een evenredige bijdrage leveren aan de vereniging, omdat de voortgaande ontwikkeling in ieders belang is. Onder voorwaarde is de methodiek Ouderschap Blijft ook beschikbaar voor ZZP-ers.

Informatie of contact
Wilt u contact met ons opnemen, deelnemen aan trainingen of wenst uw organisatie informatie over het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging Ouderschap Blijft? Dan kunt u contact opnemen via deze link.

 

Laatste nieuws