dreamstime xs 16478239De vereniging
Bij de Landelijke Vereniging zijn alle instellingen aangesloten die de geaccrediteerde training hebben gevolgd. Het bestuur van de Landelijke Vereniging waarborgt de kwaliteit van de methodiek. Daarnaast is er een projectgroep met het dagelijks bestuur, die beslissingen neemt op beleidsniveau. In de projectgroep zitten veelal gedragswetenschappers die zich bezighouden met de inhoudelijke doorontwikkeling en verbetering van de methodiek. De trainersgroep zorgt voor de trainingen en waarborgt de doorontwikkeling van de trainingen.

Trainingen
Ouderschap Blijft verzorgt trainingen in de methodiek.
Voor meer informatie omtrent de training klik hier.

Studiedagen
Voor de aangesloten organisaties houdt de Landelijke Vereniging studiedagen. Het doel van de studiedagen is het uitwisselen van kennis en expertise over complexe scheidingzaken. Hiervoor worden sprekers uitgenodigd en verschillende workshops georganiseerd. Studiedagen dragen bij aan Ouderschap Blijft als ‘community of learning’.

(Tijdens de studiedag van 20 maart 2015 hebben de keynote sprekers Lieve Cottyn, klinisch psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut, en Justine van Lawick, klinisch psycholoog en systeemtherapeut, handreiking gedaan over het werken met kinderen wanneer er sprake is van conflictueus ouderschap. Tevens waren er verschillende workshops. De studiedag werd bezocht door 125 professionals.)

Deelnemen aan Ouderschap Blijft
In het verleden bestond de vereniging uit twee verschillende soorten leden, vanwege het feit dat het voorliggende werk gelijk is, is het bestuur van mening dat het verschil in leden (lichte variant en volledig) moet verdwijnen. Leden die lid willen zijn van Ouderschap Blijft moeten volgens het gelijkheidsbeginsel een evenredige bijdrage leveren aan de vereniging, omdat de voortgaande ontwikkeling in ieders belang is. Onder voorwaarde is de methodiek Ouderschap Blijft ook beschikbaar voor ZZP-ers.

Informatie of contact
Wilt u contact met ons opnemen, deelnemen aan trainingen of wenst uw organisatie informatie over het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging Ouderschap Blijft? Dan kunt u contact opnemen via deze link.