dreamstime m 64809509lijnbwzl

Chronische conflicten
Ouderschap Blijft is een vorm van ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding. De methodiek is gericht op kinderen tot 18 jaar en hun scheidende of gescheiden ouders waarvan vaak de omgang tussen het kind(eren) met de uitwonende ouder problematisch verloopt of is gestagneerd. De oorzaak hiervan ligt in chronische conflicten tussen de ouders.

Omgang realiseren
De interventie bestaat onder meer uit psycho-educatie, mediatietechnieken, oplossingsgerichte gesprekstechnieken en motiverende gespreksvoering. Het doel is de communicatie tussen de ouders te verbeteren en daarmee regelmatige omgang tussen het kind en de uitwonende ouder te realiseren. Ouderschap Blijft is de enige methodiek in de databank effectieve jeugdinterventies die zich richt op ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding.

Voor meer informatie klik hier:

Varianten

Ouderschap Blijft kent twee varianten:

  • Ouderschap Blijft- 5 gesprekken
  • Ouderschap Blijft- bemiddeling en omgang