Ouders vervullen een belangrijke rol in het leven van een kind. Als ouders uit elkaar gaan is het dus van belang dat de kinderen met beide ouders contact kunnen blijven houden.
Soms verloopt de communicatie die hiervoor nodig is, moeizaam.

Het doel van Ouderschap Blijft is om te komen tot een goed lopende omgangsregeling voor het kind. Ouders moeten hiervoor gezamenlijke regels en afspraken met elkaar kunnen maken. Zo is en blijft de veiligheid van het kind en het recht op contact met beide ouders gewaarborgd. Voorwaarde is dat beide ouders bereid zijn tot medewerking aan Ouderschap Blijft.

Soms is er al wel sprake van omgang maar verloopt de communicatie hierover stroef. De begeleiding van Ouderschap Blijft richt zich in dat geval op het verbeteren van de communicatie tussen ouders, maar ook tussen kind en ouder.

Het kan zijn dat problemen er toe hebben geleid dat er nog geen omgang geregeld is, of dat deze moeizaam verloopt. Ouderschap Blijft probeert dan met ouders en kind tot een werkbare omgangsregeling te komen.

Wat doet Ouderschap Blijft?

  • Wij begeleiden de gesprekken tussen ouders. Hierbij bespreken we wat in het verleden is gebeurd maar richten we ons vooral op de toekomst. Ook bespreken wij hoe de ouders na deze begeleiding op eigen kracht verder kunnen
  • Wij werken aan herstel van het contact tussen (niet-verzorgende) ouders en kind(eren). In het begin zijn wij bij de omgangsmomenten op onze locatie, waarbij de nadruk ligt op een ontspannen, rustig en veilig contact. Wij geven adviezen en opdrachten om de omgang zo goed mogelijk te laten verlopen. Het doel is dat ouders uiteindelijk de omgang zelf kunnen vormgeven.
  • Wij praten met de kind(eren) over de situatie en de hulp.

Klik hier voor meer informatie: 

Voor kinderen

Voor ouders