Ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding bij scheiding
Ieder jaar krijgen in ons land meer dan 28.000 kinderen te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Dat is een pijnlijke ervaring, die in hun verdere leven sporen achter kan laten. Kinderen ondervinden bij een scheiding vooral schade van de voortdurende ruzie tussen de ouders, van vechtscheidingen. Dan helpt ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding ouders om te leren hun ouderschap te blijven vervullen en de nare gevolgen van de scheiding voor kinderen zo veel mogelijk te beperken.

Vijf instellingen voor jeugdhulp namen in 2010 samen met het Nederlands Jeugdinstituut het initiatief om hun kennis en ervaringen omtrent hulp bij scheiding bij elkaar te brengen. Dit resulteerde in de methodiekhandleiding Ouderschap Blijft.

Collectieve kennisontwikkeling
Ouderschap Blijft is een succesvol voorbeeld van collectieve kennisontwikkeling. In de ontwikkelde methoediek zijn wetenschappelijke kennis over scheiding en praktische ervaringen met ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding gebundeld. Inmiddels passen steeds meer hulpverleners in een groeiend aantal organisaties de methodiek Ouderschap Blijft toe. Gestreefd wordt naar een landelijke dekking voor ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding.

Het is van belang dat de werkwijze met aandacht overgedragen wordt. Om Ouderschap Blijft verder te verspreiden, te ontwikkelen en te onderzoeken, hebben de betrokken organisaties een vereniging opgericht. Leden van de vereniging Ouderschap Blijft worden door speciaal hiervoor opgeleide trainers getraind in het uitvoeren van de methodiek. Daarnaast dragen de leden bij aan onderzoek, doorontwikkeling en implementatie. Door middel van wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek zullen de methodegetrouwe uitvoering, gebruikservaringen en opbrengsten van de methodieken in kaart gebracht worden. Alle ervaringen worden benut om de methodiek te verbeteren.

Trainingen
De methodiek van Ouderschap Blijft wordt overgedragen in twee trainingsvarianten: