dreamstime m 57182884lijnbwzl

Samenwerking in de zorg voor jeugd wordt steeds belangrijker. Organisaties voor jeugdhulp werken samen met scholen, huisartsen en andere organisaties om problemen bij kinderen, jongeren en gezinnen goed af te stemmen. Bij veel kinderen die in de jeugdhulp terecht komen, is echtscheidingsproblematiek! aan de orde. Vandaar ook dat tijdig signaleren en verwijzen in geval van scheidingen enorm belangrijk is.

Ouderschap Blijft traint medewerkers van tal van aangesloten Jeugdzorgorganisaties in de methodiek rond vechtscheidingen. Bent u huisarts of als professional verbonden aan een school, sociaal wijkteam of jeugdzorgorganisatie? Dan kunt u direct contact opnemen met een organisatie in uw directe omgeving.