Webinar Juridische aspecten bij complexe scheidingen

Vanwege de grote belangstelling organiseren we op woensdag 24 januari 2024 opnieuw een webinar rondom het thema “juridische aspecte bij complexe scheidingen”.

Als hulpverlener van gezinnen in complexe scheidingssituaties weet jij als geen ander dat juridische kennis en wettelijke kaders onlosmakelijk zijn verbonden met dit werk.

Hoe baan jij je een weg door alle juridische informatie en hoe weet je of je het juiste advies geeft binnen de wettelijke kaders? Om hier meer zicht op te krijgen, organiseren we op woensdag 24 janauri 2024 het Webinar Juridische aspecten bij complexe scheidingen.

Voor wie is dit webinar?

Voor iedereen die vanuit zijn professie te maken krijgt met gezinnen in complexe scheidingssituaties. Juridische aspecten zijn onlosmakelijk verbonden met dit werk. Om hier meer zicht op te krijgen organiseren we dit webinar in samenwerking met mr. dr. Veronica Smits (kinderrechter rechtbank Oost-Brabant) en mr. Demy Beimans (senior gerechtsjurist team familie- en jeugdrecht, rechtbank Oost-Brabant). Beiden hebben jarenlange ervaring binnen het familierecht en onlangs schreven ze het boek ‘Juridische kenniswijzer’, een praktisch naslagwerk voor jeugdhulpprofessionals. Als deelnemer aan het webinar ontvang je ook dit boek.

Inhoud webinar

Het webinar wordt gegeven door mr. dr. Veronica Smits en mr. Demy Beimans

Tijdens het webinar gaan we in op onder meer de volgende onderwerpen:

 • Uitleg over de juridische aspecten van de regelingen over
  contact tussen het kind en zijn ouders en anderen. Daarbij gaan wordt ingegaan op de
  juridische positie van de ouders met en zonder gezag en van de “anderen”. Ook worden problemen besproken bij de uitvoering van de regeling. Tevens
  zal de positie van de bijzondere curator worden uitgelicht.
 • Vervolgens is er aandacht voor de juridische kanten bij het delen van informatie met ouders, al dan niet met gezag, met anderen, waaronder ook professionals. Hoe ga je daar
  als professional mee om? Wie heeft recht op inzage in het dossier? Wat wordt
  verstaan onder werkaantekeningen? Wat is het verschil indien je in een vrijwillig
  of in een gedwongen kader betrokken bent?
 • Het laatste onderwerp betreft de positie van het kind in een procedure. Klopt het
  dat het kind vanaf 12 jaar een eigen beslissing mag nemen? Welke kinderen
  worden uitgenodigd om een mening te geven aan de rechter? Kunnen kinderen ook
  zelf een procedure voeren?
Bovenstaande onderwerpen zijn in de basis beschreven in het boek “Juridische kenniswijzer voor de jeugdhulp professional” in respectievelijk de hoofdstukken 5, 10 en 9.
 

Tijdens het webinar is voldoende ruimte voor vragen, discussie en eigen ervaringen. 

Speciaal aanbod voor deelnemers van Kennisplatform Ouderschap Blijft

Ben je deelnemer van ons kennisplatform, dan zijn de aanvullende kosten slechts €49,95
Hiervoor ontvang je het boek “Juridische Kenniswijzer voor de jeugdhulpprofessional” en neem je gratis deel aan het webinar.

Ben je (nog) geen deelnemer of abonnee, dan ben je uiteraard ook van harte welkom.
Meer informatie over ons kennisplatform vind je hier.
Bij het aanmelden voor het webinar is ook de optie je direct als abonnee aan te melden.
De kosten hiervan zijn voor een heel jaar €80,-. 

Praktische informatie en aanmelden

Datum webinar: woensdag 24 januari van 10.00 -12.00 uur via Teams.
Na aanmelding ontvang je van ons een bevestigingsmail met verdere informatie.

Vragen

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via support@ouderschapblijft.nl.