Methodiektraining Ouderschap Blijft

Met de methodiektraining leer je als hulpverlener hoe je de methodiek Ouderschap Blijft in de praktijk kunt toepassen. Lees hieronder alles over de achtergrond en doel van de methodiek.

Leerdoelen methodiektraining

  1. Je rol als bemiddelaar vormgeven volgens de fasering, bouwstenen en hulpmiddelen van de methodiek Ouderschap Blijft.
  2. Je reflecteert op je houding en vaardigheden als bemiddelaar.
  3. Je leert hoe je het verloop van gesprekken kunt beïnvloeden.

Opzet training

Deze training is in blended learning variant vormgegeven. In drie trainingsdagen maak jij je de methodiek eigen om deze te kunnen toepassen in de praktijk. 11 online modules vullen de training aan; deze nemen je mee in de theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden over scheidingsbemiddeling, inclusief reflectie op je rol als bemiddelaar.
Ter voorbereiding op iedere trainingsdag worden 3 à 4 online modules doorlopen. De online modules en de methodiekhandleiding blijven ook na de training voor jou toegankelijk.
Een ervaren trainer uit de praktijk geeft de training en begeleidt jou.

Een mix van leren, reflecteren en toepassen:

  • Leren: aan de hand van elf theoretische, online modules;
  • Reflecteren: vanuit drie reflectieopdrachten;
  • Toepassen: door vaardigheden aangereikt te krijgen en ermee te oefenen tijdens de trainingsdagen.

Programma

Dag 1: Positie als jeugdhulpverlener
Leer over je positie als jeugdhulpverlener. Hoe blijf je bemiddelen tussen ouders in belang van het kind? Je leert hoe je in de startfase van de methodiek gemotiveerd met ouders aan de slag kan.

Dag 2: Bouwstenen voor gespreksvoering
Je oefent en reflecteert met casussen met als basis de geleerde theorie over de bouwstenen van de methodiek. Aan de hand van motiverende gespreksvoering, oplossingsgerichte en narratieve gespreksvoering. Welke technieken en instrumenten zijn er om de gesprekken met ouders en kind(eren) te voeren?

Dag 3: Dynamiek van complexe scheiding
Leer wat nodig is om met kinderen in gesprek te gaan. Ook inzet en positionering van het netwerk komen aan de orde. Wat is nodig in de afrondende fase van de methodiek? Je presenteert welk leerproces jezelf hebt doorgemaakt. Je doet dit door het groepsgewijs bespreken van een casus onder leiding van de trainer.

Voor wie is deze training bedoeld?

De Methodiektraining Ouderschap Blijft is voor professionals in het sociaal domein die in hun werk met complexe echtscheidingen te maken hebben. Denk aan jeugd- en gezinsteams, sociale wijkteams, medewerkers Centra Jeugd en Gezin, zelfstandig gevestigde hulpverleners, tweedelijns jeugdzorg en geestelijke gezondheidsinstellingen.
Voorbeelden van hulpverleners: ouderschapsbemiddelaars, omgangsbegeleiders, maatschappelijk werkers, kinderbehartigers, gedragswetenschappers, mediators en meer.

Certificaat en SKJ

Na afronding van de online modules en de drie trainingsdagen ontvang je een certificaat van ‘Ouderschap Blijft’. Na de training ben jij gecertifieerd om de methodiek van Ouderschap Blijft uit te voeren. De training is bij het SKJ geaccrediteerd voor 33,1 punten.

Kennisplatform

Na afronding van de training ben je erkend Ouderschap Blijft bemiddelaar en deelnemer aan het kennisplatform Complexe Scheidingen. Lees meer over het kennisplatform.

Kosten

Deze training kost € 825,- p.p. (hierin is de korting van 25% al verrekend, prijs is vrij van btw)

Data en locatie

Woensdagen 11 september (dag 1), 2 oktober (dag 2) en 6 november (dag 3)

Donderdagen 7 november (dag 1), 28 november (dag 2) en 12 december (dag 3)

 

Locatie van de trainingen altijd in het midden van het land. 

Incompany voor jouw organisatie

Wij kunnen de methodiektraining ook incompany voor jouw organisatie organiseren. Dat kan vanaf 10 tot maximaal 20 deelnemers van één organisatie op eigen locatie. Neem contact op voor de tarieven en mogelijkheden via support@ouderschapblijft.nl.

Vragen

Heb je een vraag over de training, neem dan contact met ons op via support@ouderschapblijft.nl.

Foto Erik de Graaff.jpg

Trainer Erik de Graaff aan het woord

 De methodiektraining Ouderschap Blijft wordt gegeven door ervaren trainers. Trainers die zelf jaren actief de methodiek uit hebben gevoerd. Erik de Graaff is één van die trainers en stond aan de wieg van de organisatie. Maak kennis met Erik die zeer betrokken is bij Stichting Ouderschap Blijft.

Foto Hetty Westrik kopie

Trainer Hetty Westrik aan het woord

Onze trainers hebben zelf de methodiek jaren actief uitgevoerd. Zo ook trainer Hetty Westrik. Zij werkt vijf jaar als ouderschapsbemiddelaar en traint nu drie jaar jeugdzorgprofessionals in de methodiek Ouderschap Blijft. Lees waarom Hetty de methodiek zo waardevol vindt.

Download onze brochure

Vraag de brochure aan met meer informatie over het programma en de aanpak. Deze ontvang je direct.