Over de methodiek

De methodiek Ouderschap Blijft
De methodiek Ouderschap Blijft richt zich op ouders in complexe scheidingen en hun kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. De naam van Ouderschap Blijft verwijst naar de visie van de interventie. Ook al gaan partners uit elkaar en is er op partnerniveau veel strijd, ze blijven gezamenlijk ouders van het kind. Het belang van het kind staat centraal. Ouderschap Blijft biedt hulp aan gezinnen waar conflicten en communicatieproblemen tussen de gescheiden ouders ervoor zorgen dat de omgangsregeling niet of slecht van de grond komt. Gecertificeerde jeugdhulpverleners kunnen de methodiek toepassen. Bekijk het overzicht van erkende Ouderschap Blijft-organisaties.

Uitgangspunten en doel
Uitgangspunt van de methodiek is dat bemiddelingsgesprekken en contactmomenten beurtelings plaatsvinden. Kindgesprekken en actieve betrokkenheid van kinderen vormen een wezenlijk onderdeel. De methodiek Ouderschap Blijft stimuleert dat het kind een onbelemmerd contact heeft met beide ouders volgens de door ouders overeengekomen afspraken.

Gecertificeerde methodiek
De methodiek van Ouderschap Blijft is geaccrediteerd door CEDEO en de trainingen zijn gecertificeerd door het SKJ. De methodiek is opgenomen in de Databank voor Effectieve Jeugdinterventies. Alleen getrainde en gecertificeerde professionals die de driedaagse Methodiektraining hebben gevolgd, mogen de methodiek uitvoeren. Lees meer over de Methodiektraining.

Combinatie wetenschap en praktijk
Ouderschap Blijft is ontstaan vanuit collectieve kennisontwikkeling. In de methodiek zijn wetenschappelijke kennis over complexe scheidingen en praktische ervaringen met ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding gebundeld. Honderden hulpverleners in een groeiend aantal organisaties passen de methodiek toe.