Introductietraining Ouderschap Blijft

Met de introductietraining leer je hoe je verdere escalatie van hulpvragen rondom complexe scheidingsproblematiek kunt voorkomen. Hoe communiceer je met ouders én kinderen in complexe scheidingssituaties en hoe kun je handelen?

Leerdoelen introductietraining

  1. De training heeft tot doel jou zowel theoretisch als praktisch te bekwamen in het omgaan met hulpvragen die samenhangen met (echt)scheidingsproblematiek
  2. Verbeteren van jouw vaardigheden om beter om te gaan met de problematiek

Opzet training

In de training wisselen kennis overdracht en oefening elkaar af. De training die twee dagen duurt heeft een interactief karakter. Uitgangspunt is dat je het geleerde verbindt aan je dagelijkse praktijk. Met een reflectieopdracht van ongeveer twee uur sluit je de training af. Een ervaren trainer uit de praktijk geeft de training.

Onderwerpen

De inhoud van de training komt voort uit de expertise van Ouderschap Blijft.
Tal van onderwerpen komen aan bod waaronder:

  • Positioneren als professional binnen de dynamiek van scheidingen
  • Praktische en methodische vaardigheden in de begeleiding van ouders met scheidingsproblemen
  • Juridische kaders
  • Het scheidingsproces
  • Hoe communiceer je met ouders én kinderen?
  • Casuïstiek

Voor wie is deze training bedoeld?

Professionals die regelmatig, maar niet dagelijks, in hun werk te maken krijgen met complexe scheidingen en/of een rol spelen in de aanpak ervan. Medewerkers die wat extra handvatten en kaders rondom deze problematiek kunnen gebruiken. Het gaat hierbij om professionals in wijkteams, gemeente en overheid, maatschappelijk werkers, intern begeleiders van basisscholen of vervolgonderwijs en/of medewerkers gezondheidscentra. Maar denk ook bijvoorbeeld aan IAG-medewerkers, speltherapeuten van jeugdzorginstellingen en  medewerkers binnen pleegzorg. Deze training is ook zeer geschikt voor gedragswetenschappers die zich bezig houden met hulpverlening binnen complexe scheidingen.

Certificaat en SKJ

Na afronding van twee trainingsdagen ontvang je een certificaat van de introductietraining. Daarnaast is de training bij het SKJ geaccrediteerd voor 13 punten.

Kennisplatform

Bij de training ontvang je ook het abonnement aan het kennisplatform Complexe Scheidingen, daarmee ontvang je o.a. direct korting op deze training. Leer meer over het kennisplatform.

Incompany voor jouw organisatie

De introductietraining wordt alleen als incompany training aangeboden. Dat is mogelijk vanaf 10 deelnemers van één organisatie op eigen locatie.

Neem contact op voor de tarieven en mogelijkheden: support@ouderschapblijft.nl.

Vragen

Heb je een vraag over de training, neem dan contact met ons op via support@ouderschapblijft.nl.

Download onze brochure

Vraag de brochure aan met meer informatie over het programma en de aanpak. Deze ontvang je direct.