In het belang van je kind(eren)
Samen het ouderschap vormgeven tijdens en na de scheiding gaat niet altijd vanzelf. Soms is het zo complex dat de strijd tussen jou en je ex-partner hoog oploopt. Het kan dan lastig zijn de zorg- en opvoedtaken met de ex-partner te bespreken. Hulpverleners die werken met de methodiek Ouderschap Blijft kunnen helpen om overleg en samenwerking weer mogelijk te maken.

Wat is Ouderschap Blijft?
De methodiek Ouderschap Blijft richt zich op ouders in complexe scheidingen en hun kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Ook al ga je als partners uit elkaar, je blijft gezamenlijk ouders van het kind. Het belang van het kind staat centraal.

Hulpverleners die werken met Ouderschap Blijft bieden hulp aan gezinnen waar conflicten en communicatieproblemen tussen de gescheiden ouders ervoor zorgen dat de omgangsregeling niet of slecht van de grond komt. Het hoofddoel is dat het kind een onbelemmerd contact heeft met beide ouders volgens de door ouders overeengekomen afspraken. Voorwaarde is dat beide ouders bereid zijn tot medewerking.

Hulp
Er zijn verschillende manieren hoe je op deze website bent terechtgekomen. Via deze website kan je contact opnemen met organisaties die werken met deze methodiek. Ouderschap Blijft biedt geen hulp aan ouders, maar traint een begeleidt de hulpverleners in de methodiek. 
Klik hier om direct contact op te nemen met betrokken organisaties in je regio.

Hulp voor en door kinderen
Gelukkig zijn er ook organisaties die hulp bieden aan kinderen met gescheiden ouders. We verwijzen graag door naar Villa Pinedo. Bij Villa Pinedo zijn kinderen met gescheiden ouders aan het woord. Dat is wat de stichting zo bijzonder maakt. Klik hier als jij, als ouder of kind, in contact wilt komen met Villa Pinedo.