De methodiek Ouderschap Blijft
De methodiek Ouderschap Blijft richt zich op ouders in complexe scheidingen en hun kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. De naam van Ouderschap Blijft verwijst naar de visie van de interventie. Ook al ga je als partners uit elkaar en is er op partnerniveau veel strijd, je blijft gezamenlijk ouders van het kind. Het belang van het kind staat centraal. Ouderschap Blijft biedt hulp aan gezinnen waar conflicten en communicatieproblemen tussen de gescheiden ouders ervoor zorgen dat de omgangsregeling niet of slecht van de grond komt.

Uitgangspunten en doel
Uitgangspunt van de methodiek is dat bemiddelingsgesprekken en contactmomenten beurtelings plaatsvinden. Kindgesprekken en actieve betrokkenheid van kinderen vormen een wezenlijk onderdeel. Het hoofddoel van Ouderschap Blijft is dat het kind een onbelemmerd contact heeft met beide ouders volgens de door ouders overeengekomen afspraken.

Gecertificeerde methodiek
De methodiek van Ouderschap Blijft is een gecertificeerde methodiek. Uitvoering van de methodiek is alleen mogelijk door getrainde en gecertificeerde medewerkers die de driedaagse Methodiektraining hebben gevolgd. Lees hier alles over de Methodiektraining.

Combinatie wetenschap en praktijk
Ouderschap Blijft is een goed voorbeeld van collectieve kennisontwikkeling. In methodiek zijn wetenschappelijke kennis over complexe scheidingen en praktische ervaringen met ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding gebundeld. Honderden hulpverleners in een groeiend aantal organisaties passen de methodiek toe.

Oorsprong methodiek
Vijf instellingen voor jeugdhulp namen in 2010 samen met het Nederlands Jeugdinstituut het initiatief om hun kennis en ervaringen omtrent hulp bij scheiding bij elkaar te brengen. Dit resulteerde in de methodiekhandleiding Ouderschap Blijft. Om de methodiek te verspreiden, te ontwikkelen en te onderzoeken, hebben betrokken organisaties destijds een vereniging opgericht onder dezelfde naam.