Foto Erik de Graaff

Trainer Erik de Graaff aan het woord

De methodiektraining Ouderschap Blijft wordt gegeven door ervaren trainers. Trainers die zelf jaren actief de methodiek uit hebben gevoerd. Erik de Graaff is één van die trainers en stond aan de wieg van de organisatie. Maak kennis met Erik die zeer betrokken is bij Stichting Ouderschap Blijft.

Wat maakt het trainen van jeugdzorgprofessionals zo leuk?

“Sinds 2005 houd ik me bezig met kinderen en ouders in complexe scheidingssituaties. De opgedane ervaring breng ik graag over op mijn collega’s jeugdprofessionals. Het werken met kinderen en ouders in complexe scheidingssituaties is een vak apart en vraagt veel van een professional. Om die reden draag ik graag mijn steentje bij om collega’s te ondersteunen, maar in het bijzonder om zorg te dragen dat de verantwoordelijkheid daar wordt gelegd waar die hoort.”

Wat is de meerwaarde van de methodiek Ouderschap Blijft?

“De methodiek Ouderschap Blijft onderscheidt zich doordat het naast ouderschapsbemiddeling ook omgangsbegeleiding biedt. De kracht van de methodiek is dat we gericht en gefaseerd aan het werk gaan. In deze fases is er onder andere oog voor de gebeurtenissen in het partnerschap – toen ouders nog bij elkaar waren – en het verlies en rouw na de scheiding. Kortom: stap voor stap neemt de methodiek je mee in het begeleiden van kinderen en ouders. Om te komen tot een gezamenlijke oplossing waarin ouders het ouderschap zonder tussenkomst van een derde weer kunnen vormgeven.”

Kun je een specifiek onderdeel van de methodiek noemen dat jou extra aanspreekt en waarom?

“Het is voor mij de samenhang van de onderdelen in de methodiek die mij aanspreken. De instrumenten, de tools en hiermee handvatten om in samenspraak met kinderen en ouders naar een oplossing te werken. De bouwsteen ‘narratieve gespreksvoering’ spreekt mij erg aan. Het is één van de bouwstenen van de methodiek en kan ouders helpen om anders naar problemen te kijken en deze anders te benoemen. Het kan ertoe leiden dat ouders nieuwe oplossingen ontdekken en dat mensen bepaalde gebeurtenissen verwerken en kunnen loslaten. Samen met ouders net even buiten het vakje kleuren waardoor een ander perspectief op de gebeurtenissen kan ontstaan.”