Foto Hetty Westrik kopie

Trainer Hetty Westrik aan het woord

De methodiektraining Ouderschap Blijft wordt gegeven door ervaren trainers. Trainers die zelf jaren actief de methodiek uit hebben gevoerd. Trainer Hetty Westrik in de spotlight. Zij werkt vijf jaar als ouderschapsbemiddelaar en traint nu drie jaar jeugdzorgprofessionals in de methodiek Ouderschap Blijft. Lees waarom zij de methodiek zo waardevol vindt.

Wat spreekt jou aan in de methodiek?

“Deze methodiek leert je vanaf de basis hoe je met de complexe doelgroep omgaat. Dit start al bij je grondhouding en op welke manier je met ouders omgaat. Meerzijdige partijdigheid is hierin erg belangrijk en dat moet je vanaf het begin van het bemiddelingstraject inzetten om niet ingezet te worden in het conflict.”

Wat is de meerwaarde van de methodiek Ouderschap Blijft?

“De methodiek Ouderschap Blijft is een basis voor je handelen als professional. Het geeft richting en structuur aan een traject met ouders in een complexe scheiding. Er zit een opbouw in het traject en ik heb in het vak zelf gemerkt dat het belangrijk is deze stappen te volgen. Bijvoorbeeld: ouders willen graag snel afspraken maken, maar dit lukt niet zonder eerst de pijn en het verlies van de scheiding onder ogen te zien. Je moet in het begin dus vaak vertragen. Tijdens de training leer je hoe je dit met ouders bespreekt en zelf vasthoudt aan het doel.”

Kun je een specifiek onderdeel van de methodiek noemen die jou extra aanspreekt en waarom?

“De scheidingsmelding en tijdlijn. Uit ervaring weet ik dat dit het onderdeel is waar je het verschil kunt maken. Met ouders kijken naar hoe hun relatie begon en wat ze leuk vonden aan de ander, maar ook naar waar het ging schuiven. Als je de pijn en het verdriet van de scheiding met ouders kan bespreken, raak je de kern. Vaak zit achter het conflict en de boosheid verdriet en door naar elkaar te luisteren ontstaat vaak begrip voor het gedrag van de ander.”

Wat gun jij ouders in en na scheiding?

“Het is begrijpelijk dat ouders verzeild raken in het conflict in en na een scheiding en dat de focus zich niet meer op het kind richt. Ik gun ouders dat zij mild naar zichzelf kunnen kijken en dat zij daarnaast leren hoe zij wel weer hun ouderrol kunnen pakken in plaats van gericht te zijn op hun boosheid naar de andere ouder. En dit gun ik ook vooral de kinderen! Een papa en een mama die er weer helemaal voor hen kunnen zijn!”