Het is niet toegestaan materiaal van deze site te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vereniging Ouderschap Blijft.

Bij toepassing van teksten of beelden van deze site dient te allen tijde de bron correct te worden vermeld.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Vereniging Ouderschap Blijft aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het toepassen van gegevens die op deze site worden aangetroffen.

Wanneer Vereniging Ouderschap Blijft hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Vereniging Ouderschap Blijft de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Vereniging Ouderschap Blijft aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Vereniging Ouderschap Blijft niet geverifieerd.