logo obOuderschap Blijft is een vorm van ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding. De methodiek is gericht op kinderen tot 18 jaar en hun scheidende of gescheiden ouders waarvan vaak de omgang tussen het kind(eren) met de uitwonende ouder problematisch verloopt of is gestagneerd. Ouderschap Blijft is opgezet vanuit een Verenigingsstructuur met 24 actieve leden (m.n. zorgaanbieders). Het bestuur van de Vereniging wordt gevormd door bestuurders van lidorganisaties. Een projectgroep, trainersgroep, ontwikkelgroep en onderzoeksgroep dragen vanuit de vereniging zorg voor doorontwikkeling, verspreiding, training, onderzoek en communicatie. Instellingen kunnen lid worden van de vereniging en vervolgens, na training van medewerkers, de methodiek uitvoeren. Het lidmaatschap houdt in dat organisaties zowel de ‘intensieve’ (ongeveer 25 gesprekken in ongeveer 9 maanden) als de ‘lichte’ (5 gesprekken) variant van de methodiek kunnen uitvoeren. Meer informatie is te vinden via de website www.ouderschapblijft.nl.

Ter ondersteuning van bestuur, projectgroep, trainersgroep, ontwikkelgroep en onderzoeksgroep is de Vereniging per 1 januari 2019 op zoek naar een
Projectleider
(6 uur per week)

180328 ADEen scheiding is altijd vervelend. Behalve dat het emotioneel vaak zwaar valt, is ook de scheidingsprocedure ingrijpend. Het traject dat je daarbij kiest, bepaalt in grote mate de kosten. 

Scheiden is zelden de intentie maar wel vaak de uitkomst van een huwelijk: in Nederland loopt een derde van alle huwelijksbootjes op de klippen, zo’n 34.000 per jaar. In een fase dat emoties vaak hoog oplopen moeten partners de ontbinding van hun huwelijk regelen. Los van alle financiële gevolgen op de lange termijn kost de scheiding zelf ook geld.

Om te beginnen is het goed je te realiseren dat elke situatie uniek is. De omstandigheden waaronder je uit elkaar gaat, zijn vrij bepalend voor de kosten. Is er sprake van een vechtscheiding? Is er een complexe situatie met bijvoorbeeld, kinderen, een gezamenlijk bedrijf en/of hypotheek? Of is de scheiding overzichtelijk en ga je in goede harmonie uit elkaar?

180328 andrerouvoetvierkantNu er met de presentatie van de rapportage 'Scheiden... en de kinderen dan?' op 22 februari jl. een einde is gekomen aan mijn opdracht, wil ik u heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Ik herhaal wat ik schreef in het Voorwoord: bedankt dat u ons heeft gediend met uw kennis, expertise én persoonlijke ervaringen.

In alle bescheidenheid meen ik dat we met ons werk impact hebben gemaakt en echt iets betekend hebben voor dit weerbarstige vraagstuk en voor de mensen die met de gevolgen ervan geconfronteerd worden.

180328 eindh dagbEINDHOVEN - Een nieuwe aanpak van de rechtbank moet voorkomen dat echtscheidingen uitmonden in een vechtscheiding, waar kinderen de dupe van worden. De betrokken ouders krijgen van de rechtbank voortaan het dringende verzoek om direct - voor de soms jaren slepende rechtszaak wordt afgehandeld - hulp te zoeken.

De rechtbank Oost-Brabant werkt nu samen met de gemeente Eindhoven, de Raad voor de Kinderbescherming en zorgaanbieders in Zuidoost-Brabant een goed aanbod uit. ,,Het gaat om een nieuw landelijk initiatief van de Raad voor de rechtspraak, dat escalatie van de problemen tussen ouders moet voorkomen", zegt Bas van Gelder, adviseur en programmeur jeugd bij de gemeente Eindhoven. Voordeel van de nieuwe aanpak is dat ouders en hun kinderen eerder hulp krijgen aangeboden, en dat die hulp in principe op het hele gezin is gericht. ,,Mensen zullen hulp ook eerder accepteren, als de rechter daarom vraagt", zegt Van Gelder. ,,Daar gaat toch een lichte dwang vanuit."


Ouders strijden niet alleen tegen elkaar, maar ook tegen de jeugdbeschermer.

180328 data19602775 4dd180Jeugdbeschermers worden in hun werk gehinderd door de vele klachten die zij ontvangen van ouders in een vechtscheiding. Sommige ouders zijn zo strijdvaardig dat zij hun pijlen niet alleen op elkaar richten, maar ook op de jeugdbeschermer die op last van de rechter opkomt voor hun kinderen. De klachtprocedure wordt dan een instrument van de strijd, en dat leidt af van de hulp aan het kind, zeggen medewerkers van de jeugdbescherming in regio-Den Haag en Amsterdam. Jeugdbescherming west (regio-Den Haag) overweegt daarom haar klachtenprocedure aan te passen.