In het belang van uw kind

Samen het ouderschap vormgeven tijdens en na de scheiding gaat niet altijd vanzelf. Soms is het zo ingewikkeld dat de strijd tussen u en de ex-partner hoog oploopt. Het kan dan lastig zijn de zorg- en opvoedtaken met de ex-partner te bespreken. Ouderschap Blijft helpt u om overleg en samenwerking weer mogelijk te maken. In het belang van uw kind(eren). Want als u en uw partner uit elkaar gaan, is het van groot belang dat uw kinderen met uw beiden contact blijven houden.

Wij begeleiden de gesprekken tussen ouders. Hierbij bespreken we wat in het verleden is gebeurd maar richten we ons vooral op de toekomst. Ook bespreken wij hoe de ouders na deze begeleiding op eigen kracht verder kunnen
Wij werken aan herstel van het contact tussen (niet-verzorgende) ouders en kind(eren). In het begin zijn wij bij de omgangsmomenten op onze locatie, waarbij de nadruk ligt op een ontspannen, rustig en veilig contact. Wij geven adviezen en opdrachten om de omgang zo goed mogelijk te laten verlopen. Het doel is dat ouders uiteindelijk de omgang zelf kunnen vormgeven.

Er zijn verschillende manieren hoe u op deze website terecht bent gekomen. Misschien wilt u zich aanmelden voor Ouderschap Blijft, of bent u doorverwezen,

Het is van belang om te weten dat Ouderschap Blijft bestaat uit de organisaties die lid zijn. Ouderschap Blijft zelf is geen organisatie. 
U kunt zelf contact opnemen met deelnemende organisaties. Klik hier om direct contact op te nemen met betrokken organisaties in uw regio.